အိမ္ေထာင္ဘက္ေရြးခ်ယ္တာ မွန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ မိုးယုစံ“အစကတည္းက ကေလး (၂) ယူမယ္လို႔ စဥ္းစားထားေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ ထပ္ယူျဖစ္မယ္။ အႏုပညာ အလုပ္ကိုလည္း ေနာက္ထပ္လာ ကမ္းလွမ္းလို႔႐ွိရင္ လုပ္ျဖစ္မယ္။ အတိအက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ကတည္းက ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္က မွန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တာမွန္ေတာ့ မိဘေတြလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#MoeYuSan
#MyanmarCelebrity #MyanmarActress

Related Posts

Scroll to top