အႏုပညာဆိုတာ ျဖည့္လုိ႔ ျပည့္သြားတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး ဆုိတဲ့ ရဲေအာင္

“အသက္ငယ္တဲ့လူေတြဆီကလည္း အခ်ိန္မေရြး သင္ယူေနရတုန္းပဲ။ ဇာတ္လမ္းတဲြေတြ ႐ုိက္ျဖစ္ေနတယ္။ ကုိယ့္ဆီ ေရာက္လာတဲ့ဇာတ္ကုိ ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးတယ္။ အခုေခတ္ ပရိသတ္ေတြက ဇာတ္ကားတစ္ကားရဲ႕ အစအဆုံးကုိ ေသခ်ာၾကည့္ၿပီး လိုအပ္တာမွန္သမွ်ကုိ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ျမင္သိၾကတာဆုိေတာ့ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ၿပီးမွ ႀကိဳးစားထုတ္လုပ္ရမယ္” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

Myanmar Celebrity #YeAung #MyanmarActor #ActingNews

Related Posts

Scroll to top