ဒုတိယကိုယ္၀န္လြယ္ထားရတဲ့ သီရိေဆြ“အိမ္ေထာင္က်ၿပီးကတည္းက ပရိသတ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္အလွမ္းကြာေနတယ္။ ပရိသတ္ကို ခ်ျပဖို႔ အေခြတစ္ေခြ လုပ္ထားေပမယ့္ ဒုတိယ ကိုယ္၀န္က (၇) လေက်ာ္ၿပီဆိုေတာ့ မိသားစုဘက္ကို ဦးစားေပးျဖစ္ေနတယ္။ ပရိသတ္ေတြကို သတိရေပမယ့္လည္း သားအႀကီးက (၄) ႏွစ္႐ွိၿပီ။ အခုဒုတိယ ကိုယ္၀န္ကလည္းလြယ္ထားရေတာ့ မိသားစုကို အဓိက အခ်ိန္ေပးျဖစ္တယ္။ ႀကံဳႀကိဳက္တဲ့ ပြဲေတြ၊ တစ္ခါတစ္ေလ အေခြေတြေလာက္ပဲ ဆိုျဖစ္မယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#ThiriSwe#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top