“မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္မႈက အဓိက၊ က်န္တာက ေနာက္မွ” ဆုိတဲ့ ရန္ေက်ာ္“ႏွစ္ေယာက္စလုံးက အႏုပညာသမားျဖစ္တာမုိ႔ ကုိယ့္မိန္းမ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ေနရာမွာ လုိက္ကူညီေပးတယ္။ ဓာတ္ပုံေလွ်ာက္႐ုိက္ရတာ ဝါသနာပါလို႔ အၿမဲ႐ုိက္ေပးျဖစ္တယ္။ အလုပ္ၿပီးရင္ အိမ္ျပန္ၿပီး သမီးနဲ႔ မိန္းမကို အခ်ိန္ေပးျဖစ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာက ကမာၻမွာ အ႐ႈပ္ဆုံးပဲ။ မိသားစု၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပေတာ့ အလုပ္မွာလည္း အဆင္ေျပတာေပါ့” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
Photo from Yan Kyaw’s Facebook
#YanKyaw #MyanmarActor #MayKhalar #MyanmarSinger #Family #Relationship

Related Posts

Scroll to top