အဆိုေတာ္ ေမခလာ ရဲ႕ "Live Music With May Kha Lar" ပြဲibis Styles Hotel မွ က်ငး္ပသည့္ အဆိုေတာ္ ေမခလာ ရဲ႕ "Live Music With May Kha Lar" ပြဲကို ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ 369 Rooftop Bar မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


ခ်စ္ငယ္ ဒီေနရာေလးကို မေရာက္ဘူးေပမယ့္ သူ႔ေနရာေလူးႏွင့္သူ ႐ွိေနေတာ့ ၀မ္းသာတယ္။ လူအမ်ားၾကီး အဆံ့တဲ့အတြက္ လူဦးေရ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ျဖစ္သြားတယ္။ပရိသတ္ အမာခံ နဲ႔ ဆိုရေတာ့ မိသားစုပြဲေလးလို႔ ရင္ထဲမွာ ခံစားရတယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

#MayKhaLar#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top