ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြက ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး မညံ့ဘူး ဆုိတဲ့ ဖိုးခ်စ္

“ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္ေတြ လုပ္တာျမင္ရင္ ပီတိျဖစ္တယ္။ အားေပးတယ္။ သူတုိ႔ေတြကို ခ်စ္တယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။ ကိုယ္လည္း လူငယ္တစ္ဦးပါ။ ဘယ္ေလာက္ ေခတ္ဆန္ဆန္ ျမန္မာဆိုတာမ်ိဳးကို ေမ့လို႔မရဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံပဲ ေရာက္ေရာက္ ကိုယ့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို သိဖုိ႔လိုတယ္။ ေရွး႐ုိးစြဲႀကီး ျဖစ္ဖုိ႔ ေျပာတာမဟုတ္ေပမယ့္ လူႀကီးသူမကုိ သိတတ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ရွိေစခ်င္တယ္” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#PhoeChit #MyanmarTraditionalActor #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top