ကေလးကုိပဲ စိတ္ပူေနမိတယ္ လို႔ ေျပာလာတဲ့ ကစ္ကစ္

“အခုခ်ိန္မွာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့သူျဖစ္သြားေတာ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိပဲ မွီခိုစားၿပီး ရပ္တည္ေနရတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ကုိ ကေလးတစ္ေယာက္လို ထိန္းသိမ္းေနရတယ္။ အစားက်ဴးတဲ့သူမုိ႔ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ေနရတယ္။ ဘုရားတရားအလုပ္ကိုပဲ အားကုိးေနရတယ္။ သမီးေလးကလည္း ကုိယ့္ကို ကေလးတစ္ေယာက္လုိ ျပန္ၾကည့္ေနတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဒီကေလးကုိ စိတ္ပူတယ္” လုိ႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#KitKit #MyanmarActress #Health #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top