ယုံၾကည္အားကုိးရတဲ့ အေဖမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တယ္ လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ လင္းလင္း“ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုံးစုံ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေပမယ့္ က်န္တဲ့ကိစၥကို သူတို႔ အနာဂတ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။ တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ အေျဖေတာင္းမယ့္ ဖခင္မ်ိဳး မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ သမီးေလးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို က်န္းမာေရး ပညာေပးနဲ႔ တဲြၿပီး ပ႐ုိဂရမ္ဆဲြထားတယ္။ သူတို႔နာမည္နဲ႔ အလွဴတစ္ခု လုပ္ျဖစ္မယ့္ Idea ေလးပါ။ သမီးေတြ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္တတ္ေစခ်င္တယ္” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

Photos from Lynn Lynn's Facebook
#LynnLynn #ChitThuWai #Family #MyanmarSinger #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top