ဖခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာင္းေကာင္း

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုေတာ့ သားေလးငယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပစ္ထားၿပီး ဘယ္မွမသြားခ်င္ဘူး။ အေမရိကန္ အိုမဟာ State မွာ မဂၤလာေဆာင္တာမို႔ သားေလးကို nickname အေနနဲ႔ အိုမဟာ လို႔ ေပးထားတယ္။ နာမည္အရင္းကေတာ့ ေကာင္းျမတ္ထူးပါ။ သားေလးကို ဘုရားေပးတဲ့ အႀကီးဆံုးဆုလို႔ သေဘာထားတဲ့အတြက္ ကမၻာစႀကၤာ၀ဠာ ဘယ္စည္းစိမ္နဲ႔မွ မလဲႏိုင္ပါဘူး” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#KaungKaung


#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top