အဆိုေတာ္ ေရခ်ယ္ေတဇ ရဲ႕ International Youth Day အထိမ္းအမွတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲInternational Youth Day အထိမ္းအမွတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Goethe Institut (ဂ်ာမန္ယဥ္ေက်းမႈဌာန) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ အဆိုေတာ္ ေရခ်ယ္ေတဇ၊ T Zin၊ ျမတ္သစၥာ၊ ေႏြးေႏြး ႏွင့္ Maze Of Mara တို႔က သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


“ဒီပြဲမွာ သီခ်င္း (၃) ပုဒ္ဆိုပါမယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ လုပ္ေပးတဲ့ပြဲမွာ ေရခ်ယ္လည္း ပါ၀င္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းေပ်ာ္တယ္။ အားလည္းပို႐ွိပါတယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။Related Posts

Scroll to top