ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေတြအေပၚ ပိုးမမွီသာ ရဲ႕ အျမင္
“နယ္ေတြကို ကြင္းဆင္းရတဲ့အခါ က်န္းမာေရး အသိပညာေတြ လိုအပ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ Social Media မွာလည္း မလိုလားဘဲ ကိုယ္၀န္ရလာတဲ့အခါ ေဆးေတြ အမ်ားႀကီး ေသာက္ၾကတယ္။ ျဖစ္သလို တုတ္ေတြနဲ႔ ထိုးတာေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ဗိုက္ထဲမွာ ပုတ္ပြ၊ အနာျဖစ္ၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္က်မွ ေဆး႐ံုေရာက္လာတယ္။ ကိုယ့္ဗိုက္ထဲက ကေလးကို မလိုခ်င္ဘူးဆိုရင္ မရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို အရင္ေလ့လာေစခ်င္တယ္။ အသိပညာ နဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ကို တြဲၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ အရာကို ႀကိဳစဥ္းစားပါ” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#PoeMamheThar
#MyanmarCelebrity #MyanmarModel

Related Posts

Scroll to top