ကြန္ျမဴနစ္ စိတ္ဓာတ္လႊမ္းမိုးမယ့္ ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔ ေတြ႔ရမယ့္ ေအာင္ရဲလင္း

“ကြန္ျမဴနစ္ စိတ္ဓာတ္လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ကို ပံုေဖာ္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ တိုက္ရည္၊ ခိုက္ရည္ ျပည့္ရမယ္။ စိတ္ဓာတ္လည္း မာေက်ာရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓားသိုင္းဆိုရင္ ဗန္တို၊ ဗန္႐ွည္၊ တုတ္သိုင္း နဲ႔ ျမင္းစီး တာေတြ သင္ေနတယ္။ ဆတ္ ကို ေျပးလိုက္ရတဲ့ အခန္းေတြလည္း ပါတာမို႔ ေျပးတဲ့နည္း ပံုစံက်ေအာင္ ေျပးခုန္ပစ္က ဆရာေတြနဲ႔ သင္ေနပါတယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#AungYeLinn
#MyanmarCelebrity #MyanmarActor

Related Posts

Scroll to top