မိသားစုနဲ႔အတူေနရတာ ေအးခ်မ္းၿပီးစိမ္းလန္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ မင္းရဲဆက္ျပင္ဦးလြင္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္ေတြလုပ္ၿပီး မိသားစုနဲ႔အတူေနထိုင္ေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းရဲဆက္ တို႔မိသားစုပံုရိပ္ေတြပါ။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #MyanmarActor

Related Posts

Scroll to top