တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္ (၁၅) ေစာင္ကို ထပ္မံေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ေ၀လအဆိုေတာ္ ေ၀လ ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္ (၁၅) ေစာင္ကို ထပ္မံေရာင္းခ်ၿပီး ပရဟိတ အဖြဲ႔အား ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Fuji House မွာ လွဴဒါန္းမႈခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


"ပြဲလက္မွတ္ ေရာင္းကုန္သြားၿပီဆိုတာကို အေစာႀကီးကတည္းက သိလိုက္ရတယ္။ ဒီလက္မွတ္ထဲမွာမွ အထူးလက္မွတ္ (၁၅) ေစာင္ကို (၁) ေစာင္ (၃) သိန္း ႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းၾကမယ္။ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ပိုက္ဆြကိုလည္း တကယ္လိုအပ္တဲ့ ေနရာကုိ လွဴမယ္ လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္" လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

#WaiLa#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top