စိတ္ရွင္းရွင္းနဲ႔ ခင္ၾကလို႔ ခိုင္ၿမဲတယ္ လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ ေဖာေဖာ နဲ႔ ဖူးဖူး

“အၿမဲတမ္း ေတြ႔ျဖစ္တယ္။ ပ်င္းရင္ အလုပ္ရွိတဲ့ သူရဲ႕ Shooting ကို လုိက္သြားတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း နဲ႔ ဖုံးကြယ္စရာ မရွိဘဲ ခင္ၾကတယ္။ အျပန္အလွန္ Respect ေပးၿပီး တိုင္ပင္ျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး စကားေျပာျဖစ္တယ္။ ေနာ္ေဖာက အရမ္းပ်ာယာခတ္ေတာ့ ႐ႈပ္သမွ်ကို လုိက္ရွင္းရတယ္” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

#NawPawEhHtar #MyanmarModel #MayToeKhine #Friendship #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top