ႀကိဳက္တာလုပ္၊ လမ္းမ်ားမ်ားေတာ့ ေလွ်ာက္ပါ ဆုိတဲ့ ငွက္ေပ်ာေႀကာ္ေမာင္ေအးသိန္း၊ ေမာင္ေမာင္ေအး က နာမည္ရင္း။ တကၠသိုလ္ဘဝ ေရာက္ေတာ့မွ ကင္းေကာင္ နဲ႔ နာမည္ေျပာင္ကို စဥ္းစားရင္း ငွက္ေပ်ာေႀကာ္ ျဖစ္လာတာပါ။ ငယ္ငယ္က အရွက္အေၾကာက္ အရမ္းႀကီးၿပီး လူေၾကာက္တတ္တယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆုမေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူး။ အသက္က (၆၀) နီးပါးေတြ ျဖစ္လာေတာ့ က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ 
By - MyanmarCelebrity
#NgaPyawGyaw #MyanmarComedianActor #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top