ေစ်းႀကီးတဲ့ Brand မွန္သမွ် အကုန္ႀကိဳက္လို႔ ဝယ္တယ္ ဆိုတဲ့ ေ႐ႊမႈံရတီခ်စ္သူ က မုန္႔ခြံ႔ေကၽြးၿပီး အေမက ထမင္းခြံ႔ေကၽြးတယ္...
 ေ႐ႊမႈံ
"သဲရဲ႕ Psycho အႀကီးစားက ပိန္တာ၊ ဝတာပဲ။ ထမင္းကို အေမ ခြ႔ံေကၽြးမွ သဲ စားတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ စားရင္ မကုန္ဘူး။ ခ်စ္သူကေတာ့ မုန္႔ေတြ ခြံ႔ေကၽြးတယ္။ သဲက ျပည့္လာတာ မႀကိဳက္ေတာ့ ျပန္ဝိတ္ခ်မယ္။ ဝတာကို ေၾကာက္တယ္"


Brand အ႐ူးေတြက ပုိက္ဆံ အရမ္းကုန္တယ္။ ပုိက္ဆံရွာေနတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း သနားတယ္။ လုိခ်င္တဲ့ Brand ရွိတဲ့ ေနရာအထိ သြားၿပီး ဝယ္ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိေတာ့ ပိုက္ဆံလည္း ကုန္၊ လူလည္း ပင္ပန္း၊ အခ်ိန္လည္း ကုန္တယ္။ သဲက ပိုက္ဆံကုန္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာေနတတ္တယ္။
By - MyanmarCelebrity


#ShweMhoneYati #MyanmarActress #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top