"အမုန္းေတြေခါက္ထားလိုက္" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ


"အမုန္းေတြေခါက္ထားလိုက္" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ အဖြဲ႔သားမ်ားက ပရိတ္သတ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထုိးေပးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Junction City မွျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။Related Posts

Scroll to top