နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္မွာ ဆန္ နဲ႔ ဆီ အလွဴျပဳခဲ႔တဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖူးစံု နဲ႔ တူမေလး အခရာ


ႏို၀င္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သု၀ဏၰၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္မွာ ဆန္ နဲ႔ ဆီ အလွဴျပဳခဲ႔တဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖူးစံု နဲ႔ တူမေလး အခရာ တို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြပါ။


Related Posts

Scroll to top