ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားပြဲမွာ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔ၾကတဲ႔ အိုင္းရင္း၊ သာဒီးလူ၊ ဂ်ဴ၀ယ္လ္ ႏွင့္ စိုးျပည့္ေတာင္ငူျမိဳ့၊ ေကတုမတီ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ (၅၀၈) ႏွစ္ျပည့္ ပြဲေတာ္ ႏွင့္ (၈၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားပြဲမွာ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔ၾကတဲ႔ အဆိုေတာ္ အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္၊ သာဒီးလူ၊ ဂ်ဴ၀ယ္လ္ ႏွင့္ စိုးျပည့္သဇင္ တို႔ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳ ပံုရိပ္ေတြပါ။


Related Posts

Scroll to top