ဥပေဒဘာသာ အေ၀းသင္ တတိယႏွစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ ပိုပို


စာေမးပဲြေျဖႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေျဖႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ အၿမဲ ၿပံဳးစိစိပဲ။ 

ေက်ာင္းေတြက ပိုျပီး ေဟာင္းလာတယ္။ Toilet ေတြဘာေတြ ဆိုရင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညႊတ္ေအာင္ ေျပာင္းသင့္တယ္။ ေက်ာင္းကေတာ့ အိုေဟာင္းဆဲပါ။ 
ျမန္မာဝတ္စုံေလးနဲ႔ လွေနတဲ့ အဆုိေတာ္ ပုိပို ရဲ႕ ပုံရိပ္။ 

#MyanmarCelebrity #PoPo

Related Posts

Scroll to top