ေႀကာ္ျငာ႐ိုက္ကြင္း တစ္ခုေပၚက မုိးေဟကို နဲ႔ ထူးေအာင္T-Home အိမ္သံုးလ ွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေႀကာ္ျငာ႐ိုက္ကြင္းကို သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေဟကို နဲ႔ ထူးေအာင္ တို႔က ႏို၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ပင္လယ္စတူဒီယိုမွာ ႐ိုက္ကူးေပးခဲ႔ပါတယ္။
Related Posts

Scroll to top