ဖုန္းမပြတ္နဲ႔။ စာဖတ္ၾကပါ ဆုိတဲ့ ကာတြန္းဆရာ ေအာင္စိုးမ်င့္

ဖုန္းမပြတ္နဲ႔။ စာဖတ္ၾကပါ။
ကာတြန္းဆရာ ေအာင္စိုးမ်င့္
လာမေ႐ြးတဲ့ ပုံေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကာတြန္းေရးလုိက္တာပဲ။ ႏိုင္ငံေရး ကာတြန္းေရးမွ ပိုက္ဆံရတာ။ သားေတြက အရာရွိျဖစ္ေနလုိ႔ အလုပ္ျပဳတ္မွာ ေၾကာက္ေတာ့ ဆြဲခ်င္ေပမယ့္ မဆဲြရဲဘူး။ ေအာင္ျမင္ခ်င္လုိ႔ ေရးတာမဟုတ္ဘူး။  
#AungSoeMyint #MyanmarCartoonist 


Related Posts

Scroll to top