ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းေအာင္ ပစၥည္းေဟာင္းေလးေတြ သုံးတတ္တဲ့ ေမဂေရ႕စ္ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းေအာင္ ပစၥည္းေဟာင္းေလးေတြ သုံးတတ္တဲ့
ေမဂေရ႕စ္
Second Hand ပစၥည္းေလးေတြ ႀကိဳက္တယ္။ ေက်ာင္းတက္တုန္းက ပုိက္ဆံသိပ္မသုံးႏိုင္လုိ႔ Second Hand Shop ေတြမွာ သြားဝယ္ျဖစ္တယ္။ အေဖ ကုိယ္တိုင္ကလည္း အဲဒါေလးေတြကို တန္ဖိုးထားတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြမွာ ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ရွိတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ပို Safe ျဖစ္တယ္။
By - MyanmarCelebrity

#MayGrace #MyanmarModel #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top