သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနဆန္း တုိ႔ မိသားစုေနဆန္း
သားနဲ႔ သမီးကုိ အႏုပညာ ဝါသနာပါေစခ်င္တယ္။ ကုိယ္က အဲဘက္ ပိုအားသန္ေတာ့ ပုိၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တာေပါ့။ ကိုယ့္ Background လည္း ရွိေတာ့ အႏုပညာခရီးလမ္း မၾကမ္းေလာက္ဘူး။ သူတို႔ ဝါသနာမပါရင္ေတာ့ အတင္းအက်ပ္ မလုပ္ခုိင္းပါဘူး။
By - MyanmarCelebrity#NaySan #FamilyLife #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top