ေျပတီဦး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲေျပတီဦး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၂) ဦးအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Orchid Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
#PyayTiOo
#NgweTiOo


Related Posts

Scroll to top