ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ကထိန္အလွဴ ပေဒသာပင္လွည့္လည္ပြဲ


 ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ကထိန္အလွဴအျဖစ္ ပေဒသာပင္လွည့္လည္ပြဲကို ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွ နာဂလိုဏ္ဂူအထိ လွည့္လည္ခဲ့ပါတယ္။

#MyanmarCelebrity


#MyanmarCelebrity #KoLuuChawGroup #Cythia

Related Posts

Scroll to top