ြ G Fatt ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ႏို၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က အဆိုေတာ္ G Fatt ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ေမ ွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။


Related Posts

Scroll to top