အေဖ့ သီခ်င္းကို Generation အေနနဲ႔ သယ္ေဆာင္မယ့္ အိမ့္ခ်စ္ နဲ႔ ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္း


အိမ့္ခ်စ္
သူ႔ရဲ႕ အနီးဆုံးဆရာက ကုိယ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ကုိယ္တုန္းက ဆုိခဲ့သလုိပဲ သူ႔အလွည့္က်ရင္လည္း ဆုိေစခ်င္တယ္။ သူ႔မွာ ပင္ကိုယ္အသံပါတယ္။ အေဖ့ အသံန႔ဲ တူေပမယ့္ သူ႔ စတုိင္လ္၊ ဟန္ကို မေပ်ာက္သြားေစခ်င္ဘူး။ ျပန္ဆုိတဲ့အခါ 90% ေလာက္ မေကာင္းတာ ေဝဖန္ခံရမွာပဲ။ သူ႔ကို အၿမဲ Guide မလုပ္ဘူး။ အရမ္းမဆိုးတာမ်ိဳးဆုိ ပရိသတ္ေဝဖန္တာ သိေအာင္လို႔ လြတ္ေပးထားလုိက္တယ္။
#EintChit #ChitKaung

ဂ်ဴနီယာ ခ်စ္ေကာင္း
အေဖ့သီခ်င္းေတြကုိ နားေထာင္ဖန္မ်ားေတာ့ ဆုိတဲ့အခါ အေဖ့အသံအတုိင္း တစ္ေထရာတည္း ျဖစ္ေနလို႔ အစ္မရဲ႕ Guideline နဲ႔ ျပန္ဆုိရတာေပါ့။ တစ္ခါတစ္ေလ အစ္မ ခ်ျပတဲ့ Guideline ကို ကုိယ့္ Idea နဲ႔ ျပန္ကြပ္ၿပီး ဆုိတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။
#JuniorChitKaung 
#MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top