ထားထက္ထက္ ရဲ႕ "Triple H Sports Club" ဖြင့္ပြဲအလွမယ္ ထားထက္ထက္ ရဲ႕ "Triple H Sports Club" ဖြင့္ပြဲကို ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သိမ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ Traditional Boxing Stadium မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။


Related Posts

Scroll to top