ေအာင္ခိုင္ နဲ႔ ၀ါ၀ါေအာင္ တို႔ရဲ႕ (၁၃) ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အလွဴသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ခိုင္ နဲ႔ ၀ါ၀ါေအာင္ တို႔ရဲ႕ (၁၃) ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အလွဴကို (၈၉) မိုင္ရွိ Y.G.W မိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထမင္း အာဟာရ ႏွင့္ ေစာင္ထည္၊ ႏို႔မွဳန္႔၊ ဆပ္ျပာ၊ အ၀တ္အထည္ နွင့္ ကေလးအာဟာရျဖည့္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္။
#AungKhine 
#WahWahAungRelated Posts

Scroll to top