ကားအသစ္တစ္စီး ဝယ္ေပးရင္ လုေမာင္းၾကမယ့္ ကိုကို၊ ညီညီ တို႔ အျမႊာညီအစ္ကို
သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းခန္႔ကို၊ မင္းခန္႔ညီ 
ကိုကို၊ ညီညီ တို႔ 
💚အျမႊာညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ 💚
ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အသစ္တစ္ခုခု ဝယ္ေပးရင္ ႏွစ္ေယာက္ အၿမဲလုရတယ္။ အျမႊာဆုိေတာ့ အေမက ဆင္တူ ဆင္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ အခု အႀကိဳက္ခ်င္း မတူၾကေတာ့ဘူး။ တုိင္ပင္ထားတုန္းက ဆင္တူပဲ။ တကယ္ဝတ္မွ ကုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္သြားၾကေတာ့ မတူေတာ့ဘူး။
#MinKhantKo #MinKhantNyi #CelebrityOnWheels #MyanmarCelebrity


Related Posts

Scroll to top