အစားအေသာက္ မေ႐ြးတတ္တဲ့ ❤ ေခတ္ေခတ္ ❤
အစားအေသာက္ မေ႐ြးတတ္တဲ့
❤ ေခတ္ေခတ္ ❤
ဘာမဆုိ စားတဲ့ကေလးမုိ႔ ထိန္းထိန္းၿပီး ေကၽြးရတယ္။ မုန္႔ေတြဆိုရင္ အၿမဲတမ္းစားတယ္။ အိမ္မွာဆို သီခ်င္းဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ကတယ္။ မအိပ္မခ်င္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆာ့တယ္။ ေခတ္ေခတ္ေလးကို ဒီထက္မက ပိုခ်စ္ေပးၾကပါ။ 
#KhitKhit #MyanmarJuniorActress #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top