ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔က ကိုယ့္အတြက္ အလွပဆုံး အားကစားပါ ဆိုတဲ့ ဘေရာ္နီကာ
ကိုယ့္အတြက္ အလွပဆုံး အားကစားပါ
💗ဘေရာ္နီကာ💗
ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူျမိဳ့ မွာ က်ငး္ပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔ စိန္ေခၚပြဲၾကီး ႏွင့္ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး လက္ေ၀ွ႔ ခ်န္ပီယံေရႊခါးပတ္လုပြဲၾကီးတြင္ ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔မယ္ ေနာင့္ေအာ္ ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ထိုးသတ္မယ့္ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး လက္ေ၀ွ႔မယ္ ဘေရာ္နီကာ ရဲ႕ ေလ့က်င့္မႈပုံရိပ္ေတြပါ။ 
#Veronica #MyanmarBoxing #MyanmarLethweiFighter #Myanmar Celebrity

Related Posts

Scroll to top