အသည္းေရာင္အသားဝါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလုိ႔ ပရဟိေဆးခန္းဖြင့္လုိက္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖိုးျဖဴေရာဂါျဖစ္ခဲ့ဖူးလို႔ ပရဟိတေဆးခန္း ဖြင့္ျဖစ္သြားတဲ့ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖုိးျဖဴ
လြန္ခဲ့တဲ့ (၅) ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အသည္းေရာင္အသားဝါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေတာ့ B ပိုး၊ C ပိုး ေဝဒနာခံစားရသူတုိင္းကို ဆရာဝန္နဲ႔ေပါင္းၿပီး အခမဲ့ ေဆးစစ္ေပးတယ္။ ပရဟိတေဆးခန္းမုိ႔ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ လာစစ္ၾကတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္က သူမ်ားကုိ က်န္းမာေအာင္ လုပ္ေပးရင္ ကုိယ္ က်န္းမာလာဖို႔ပါပဲ။ 
#PhoePhyu #MyanmarActor #MyanmarCelebrity
Related Posts

Scroll to top