မင္းဦး၊ စမိုငး္လ္ ႏွင့္ ေရႊပိုးအိမ္ တုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္အလွဴ
သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းဦး၊ စမိုငး္လ္ ႏွင့္ ေရႊပိုးအိမ္ တို႔က ဒီကေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္၊ သစ္တံခါးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ႏွစ္သစ္အလွဴအျဖစ္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး တို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ႔ၿပီး စမိုင္းလ္ တို႔မိသားစုမွ အခ်ိဳရည္ (၁,၀၀၀)ဘူး၊ ဆန္ (၁၀) အိတ္၊ ဆီ (၁၀) ဗူး၊ ဆား (၁၀) ထုပ္၊ ေဆး (၁၀) မ်ိဳးတို႔ကို ထပ္ေပါငး္ လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္။
#Smile

#ShwePoeEain


#MinOoRelated Posts

Scroll to top