အိႏၵိယေဆးစစ္ေဆးျမစ္ နဲ႔ ေဖာ္စပ္တဲ့ မိုးဒီ ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆး


ဦးမုိးဒီ ရဲ႕ အိႏၵိယမွ ေဆးျမစ္ေတြနဲ႔ ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ 
“မုိးဒီ ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆး”
ေလျဖတ္တဲ့သူ လိမ္းရင္ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျပာတယ္။ ကုိယ္ေတြ႕က ဒူးနာခါးနာ၊ ထိရွ ဒဏ္ရာေတြ ျမန္ျမန္ ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္။ ကုသုိလ္လည္း ရ၊ အားလုံးအတြက္ အသက္အ႐ြယ္အရ အဆင္ေျပေအာင္ ျဖန္႔ခ်ီတယ္။ ေဆးစြမ္း ထက္တယ္။ ေငြေၾကးလည္း အရမ္းမယူထားဘူး။ 
#MoeDi #MyanmarActor #MyanmarCelebrity


#MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top