လူမင္း၊ ေဘဘီေမာင္ တုိ႔ပါ၀င္ထားတဲ႔ "ႏြံ" ဗီဒီယိုဇာတ္ကား႐ိုက္ကြင္း


ဒါ႐ိုက္တာ နႏၵေက်ာ္ ႐ိုက္ကူးၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း၊ သ ွ်ိဳင္းေဇ၊ ရတနာဗို၊ ေဘဘီေမာင္၊ ခင္မို႕မို႔ေအး၊ ဟန္ဆက္လူ၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ ေအာင္ေဇာ္မင္း တို႔ပါ၀င္ထားတဲ႔ "ႏြံ" ဗီဒီယိုဇာတ္ကားကို ဒီကေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ဇ၀နမွာ ႐ိုက္ကူးေနပါတယ္။
Related Posts

Scroll to top