ခပ္တည္တည္ ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို ေျပာလာတဲ့ 💜💜မႀကီးစန္း 💜💜
ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြက LGBT ေတြကို စေနာက္စရာ၊ ရယ္စရာ လို႔ သေဘာထားၿပီး ဖယ္ခ်င္ၾကတယ္။ စပ္စလူးထေနရင္ ပတ္၀န္းက်င္က မ်က္စိေနာက္ၿပီး ေျပာစရာျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ အစစအရာရာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းၿပီး ေနလိုက္ေတာ့ အၿငိမ္သမားျဖစ္သြားတာပါ။ ကိုယ့္ကို ဟားေန၊ ေလွာင္ေနတာကို မႀကိဳက္လို႔ လူၾကားထဲ သိပ္မထြက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။

By - MyanmarCelebrity#MyanmarCelebrity #MakeupArtist

Related Posts

Scroll to top