ဘ၀ကို ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ တေယာ နဲ႔ ရွင္သန္ခဲ့သူ 🎻🎻ဦးတင္ရီ🎻🎻
"ျမန္မာသီခ်င္းမ်ား ရဲ့ တေယာက္သံဆန္းမ်ား" ဆိုတဲ့ တေယာက္ေတးစီးရီး အေခြက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ Boston University မွာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းထားျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာသီခ်င္းေတြကို Orchestra နဲ႔ တီးဖို႔ ဆိုတာက ျဖစ္သင့္ပါတယ္" လို႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ျမန္မာတေယာပညာရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ တေယာ ဦးတင္ရီ က MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#UTinYi


#MyanmarCelebrity #MyanmarViolinist #UTinYi #ViolinistTinYi

Related Posts

Scroll to top