အသက္ (၈၆) ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္




ဒါ႐ိုက္တာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္
အသက္ (၈၆) ႏွစ္မွာ အေပါင္းအသင္း မ်ားတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အသက္ (၈၅) ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့သူေတြအတြက္ ပထမဦးဆုံး ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ေထာက္ပ့ံေၾကးနဲ႔ေနတယ္။ အသက္ႀကီးေတာ့ ဘာမွမလုပ္ရရင္ မေနႏုိင္ဘူး။ စာဖတ္တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တယ္။ ကေလးေတြကအစ သိလုိ႔ ႏွဳတ္ဆက္ၾကတယ္။
#UMaungMaungMyint #MyanmarActor #MyanmarCelebrity






Related Posts

Scroll to top