ေယာကၡမႀကီးလို႔ အေခၚခံရလို႔ သမီးအတြက္ သီခ်င္းေရးထားတဲ့👨‍👧ဖိုးကာ👨‍👧
“တြန္းႏိုင္ရင္၀င္ခဲ့” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကို သမီးေလးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးထားတယ္။ သမီးရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ Album အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ” ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ ဖိုးကာ

#PhoeKar


“သီခ်င္းေလးက သမီးနဲ႔ တိုက္ဆိုင္လို႔ အရမ္းႀကိဳက္တယ္။ ကိုယ့္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရးထားတဲ့ သီခ်င္းေလးပါ” ဆိုတဲ့ ဖူးဖူးသစ္

#PhuPhuKhit
Related Posts

Scroll to top