"ေဟာက္စား" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Red Carpert


သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို၊ အိေခ်ာပို၊ ခင္လွိဳင္၊ ဂ်ိဳကာ၊ တကၠသိုလ္ဂြမ္းပံု တို႔အဓိကပါ၀င္ထားတဲ႔ "ေဟာက္စား" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Red Carpert ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။Related Posts

Scroll to top