ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔႐ွင္းေရး လႈပ္႐ွားမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ 🍃🍀ထရီဇာ🍀🌳

"The Pizza Company" ႏွင့္ Brand Ambassador သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေ၀ တို႔ ပူးေပါင္းကာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔႐ွင္းေရး လႈပ္႐ွားမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္႐ွားမႈကိုေတာ့ ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ွိ The Pizza Company ႏွင့္ Swensen's ဆိုင္တို႔ ပထမဆံုးဆိုင္ခြဲ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ Dangon Center 2 မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

By - MyanmarCelebrity

ထရီဇာ တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးဖို၊႔ သန္႔႐ွင္းတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထရီဇာ တို႔ေတြ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ၿမိဳ႕၊ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို အတူူတူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရေအာင္။

#ChitThuWai
#MyanmarCelebrity #ThePizzaCompany #SwensensMyanmar

Related Posts

Scroll to top