စစ္တပ္က ေငြေတြကို ျပည္သူအတြက္ ခိုးယူေပးခ်င္တဲ့ ျမန္မာBatman ပလပ္ကၽြတ္
စစ္တပ္က ပုိက္ဆံေတြကို ျပည္သူအတြက္ ခိုးေပးခ်င္တဲ့ 
➦⤆ ျမန္မာ Batman စည္သူပလပ္ကၽြတ္ ➦⤆
#MyanmarCelebrity
"တကယ္ စူပါဟီး႐ိုး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အေျခခံ လူတန္းစား ဆင္းရဲသားေတြကို အရင္ ကယ္ခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔စီးပြားေရး အဆင္ေျပေအာင္ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြဆီက ခိုးယူၿပီး ေပးခ်င္ပါတယ္"
#SiThuPluckKyut #MyanmarActor

Related Posts

Scroll to top