“အာ႐ွ လူငယ္ကေလး ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္” မွာ ဆုရ႐ွိလာတဲ့ ကေလးမ်ားအား မိတ္ဆက္ပြဲ




“အာ႐ွ လူငယ္ကေလး ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္ (ဂ်ပန္ကေလးမ်ား ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္)” မွာ ဆုရ႐ွိလာတဲ့ ကေလးမ်ားအား မိတ္ဆက္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity 






#MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top