သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမသန္းႏု ရဲ႕ အသက္(၅၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အလွဴ


သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေမသန္းႏု ရဲ႕ အသက္(၅၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အလွဴအျဖစ္ ယေန႔ ေဖဖ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္၊ ရတနာပံုရိပ္ၿငိမ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ သကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ စာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာ ႏွင့္ ေရခဲ့မုန္႕ တုိ႔ ကုိ Fan မ်ားႏွင့္ အတူ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

Related Posts

Scroll to top