လူပ်ိဳႀကီး အၾကည္ေတာ္ နဲ႔ ခ်စ္စရာတူမေလး ႏွစ္ေယာက္စာေရးဆရာ အၾကည္ေတာ္ ရဲ႕ 
တူမေလး ေက်းေက်း နဲ႔ စံမီမီ
တူမေတြက ေတာ္တယ္။ ဝါသနာပါၾကလို႔ အႏုပညာအေပၚမွာ အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ အၿမဲေျပာတယ္။ မိတ္ကပ္ထက္ သီခ်င္းဆို ေကာင္းဖို႔ တူမေတြကို ဆုံးမတယ္။ သင္ျပေပးတယ္။
#AKyiTaw #KyaeKyae #SanMiMi #MyanmarCelebrity


Related Posts

Scroll to top