"ေသသူကို ႐ွင္သူက တ,ေနရတယ္" လို႔ ေျပာလာတဲ့ ဦးခ်စ္စရာ
"နာတာ႐ွည္ေရာဂါမို႔ က်န္းမာေရး ေကာင္းလိုက္၊ မေကာင္းလိုက္ပါပဲ။ ဘယ္ဘက္မ်က္လံုး ကြယ္သြားၿပီ။ ညာဘက္လည္း (၃) ပံု (၁) ပံုပဲ ေကာင္းတယ္။ လက္႐ွိမွာ ေရာဂါထပ္မတိုးေအာင္ တားႏိုင္တဲ့ အေနအထားပဲ႐ွိေတာ့တယ္။ ဇနီးသည္ ဆံုးပါးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္း စား၀တ္ေနေရး၊ အ၀တ္ေလၽွာ္တာကစ အကုန္ခက္သြားတယ္။ ထမင္းခ်ိဳင့္ဆြဲစားေနရတယ္။ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ ကူေဖာ္ေလာင္ဘက္ မ႐ွိဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ ဆိုေပမယ့္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဇနီးကို တမ္းတေနရတယ္" ခ်စ္စရာ

By - MyanmarCelebrity#ChitSayar#MyanmarCelebrity  #MyanmarActor #CelebrityOpenDoor

Related Posts

Scroll to top