အိမ္ေထာင္သက္ (၂) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထူးျခား ရဲ႕ Open Door
"ဟင္းခ်က္ေကာင္းတဲ့ မိန္းမကုိ ရထားတယ္" 
သ႐ုပ္ေဆာင္ ထူးျခား
မိဘကလည္း မခ်မ္းသာေတာ့ အိမ္ပိုင္ေလးရဖို႔ မနည္းႀကိဳးစားရတယ္။ ေနတာ (၁) လေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အိမ္ေထာင္သက္ (၂) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ အိမ္ငွားဘဝတုန္းက စိတ္ႀကိဳက္မေနခဲ့ရေတာ့ အိမ္ဒီဇုိင္း ျပင္ဆင္ဖို႔ ႏွစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ညွိႏွဳိင္းရတယ္။ 
#HtooChar #MyanmarActor #CelebrityOpenDoor #MyanmarCelebrityRelated Posts

Scroll to top